ГО «ГЕОТЕРМАЛ УКРАЇНА»


Повна версія сайту знаходиться в розробці. Вибачте за тимчасові незручності.


Про нас

Громадська організація «Геотермал Україна» (далі – Геотермал Україна) – це неприбуткова організація, яка була заснована у квітні 2022 року та займається науково-дослідною діяльністю в сфері геотермальної енергетики в Україні.

Геотермал Україна об’єднує зусилля, знання та навички професіоналів у галузі нафтової інженерії та наук про Землю, а також досвід та експертизу, пов’язані з геотермальною енергією. Синергія академічної та професійної спільноти з нафтогазовою індустрією сприятиме розвитку геотермального потенціалу України для забезпечення  енергонезалежності та підвищення енергетичної безпеки.

Мета

Сприяти розвитку джерел геотермальної енергії в Україні для прискорення енергетичного переходу та досягнення цільових показників чистого нульового рівня викидів парникових газів.

Місія

 • Стимулювати розвиток науково-дослідної роботи для розкриття геоенергетичного потенціалу України.
 • Сприяти енергетичному переходу України в бік чистих та безпечних геотермальних джерел енергії, модернізації енергетичної системи України, підтримувати ініціативи кліматичної нейтральності та політику декарбонізації.
 • Акумулювати найкращі світові практики та досвід використання геотермальних ресурсів з урахуванням місцевої геологічної будови та існуючої нафтопромислової інфраструктури з метою їх застосування в Україні.

Завдання

 • сприяти застосування ноу-хау та сучасних технологічних розробок для використання геотермальних джерел енергії;

 • сприяти реалізації енергетичному переходу України на геотермальні джерела енергії та ініціативи з декарбонізації;
 • напрацювати науково-практичну базу використання енергетичного потенціалу Землі та участь у модернізації енергетичної галузі України;
 • інформувати місцеві органи влади, індустрію та населення про ресурси та різноманітний спектр геотермальних рішень;
 • сприяти обміну знань, інформації та професійних навичок серед членів організації та інших зацікавлених сторін;
 • підвищення обізнаності з метою сприяння використанню чистої геотермальної енергії як сталої енергетичної системи в Україні.

Напрями діяльності:

 • Здійснення науково-технічних досліджень та реалізація науково-дослідних проектів у галузі геотермальної енергетики:
  • використання термальних вод для прямого використання, зокрема у сфері бальнеології;
  • дослідження потенціалу неглибокої геотермальної енергії для опалення та охолодження будівель;
  • освоєння глибинних геотермальних ресурсів для виробництва електроенергії, зокрема перепрофілювання покинутих та ліквідованих нафтогазових свердловин на геотермальні;
  • дослідження пластових флюїдів і геотермальних розсолів нафтогазових та геотермальних свердловин на вміст хімічних елементів та мінеральної сировини;
  • розробка підземних сховищ теплової енергії в Україні.
 • Сприяння впровадженню нових технологій у процеси пошуку, розвідки та видобутку геотермальних ресурсів
 • Участь в державному регулюванні розвитку геотермальної енергетики в Україні:
  • проведення незалежної громадської, наукової та техніко-економічної експертизи проектів законодавчих актів та програм з питань розвитку геотермальної енергетики, використання і охорони надр, науково-дослідних програм, розробок та винаходів;
  • розроблення пропозиції щодо правового регулювання у сфері розвитку геотермальної енергетики та надрокористування;
  • розробка розумних політичних механізмів, які дозволять усім формам геотермальної енергії все більше проникати на національний енергетичний ринок відповідно до змін клімату та цілей політики енергетичної безпеки.
 • Науково-просвітницька діяльність та популяризація геотермальної енергетики в Україні:
  • публікації наукових статей;
  • організації навчань, тренінгів, воркшопів, що мають на меті поглиблення теоретичних знань і розвиток практичних навичок щодо застосування відповідних програмних забезпечень для геотермального моделювання;
  • організації семінарів та конференцій для обміну досвідом та знаннями;
  • стажування і програми обміну для студентів.
 • Налагодження співпраці з органами державної й місцевої влади, науковими інститутами та університетами, відповідними бізнесовими структурами, міжурядовими та міжнародними організаціями через членство в геотермальних асоціаціях.

Цінності

 • стійкий розвиток
 • інновації
 • навчання впродовж життя для безперервного розвитку


Міжнародна співпраця

Стати членом

Членом Геотермал Україна можуть бути фізичні особи, які визнають Статут організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення місії та завдань організації.

Для вступу до Геотермал Україна необхідно відправити запит на офіційну електронну адресу info@geothermalukraine.org, після чого Ви отримаєте подальші інструкції.

Контаки

вул. Карпатська, 15
76000, м. Івано-Франківськ, Україна
Email: info@geothermalukraine.org
Телефон: +38 (096) 243-53-36